• Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
Xây dựng trạm xăng dầu

TỈNH ĐẮK NÔNG

Trạm xăng được xây dựng trên diện tích hơn 1000m2, Tọa lạc tại Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông. Thiết kế có sức chứa 50m3 và 4 trụ bơm, đủ sức cấp phát khoản10.000 lít xăng dầu mỗi giờ.

 

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trạm Xăng được xây dựng trên diện tích hơn 2000m2 và tọa lạc tại Quốc Lộ 1A thuộc Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định. Thiết kế có sức chứa 125m3 xăng dầu, 8 Trụ Bơm, đủ mức cấp phát khoản 24.000 lít xăng dầu mỗi giờ.

 

TỈNH TIỀN GIANG

Trạm Xăng Dầu được xây dựng trên diện tích hơn 3000m2, Được thiết kế với sức chứa 150m3 xăng dầu và 8 trụ bơm. Đạt mức cấp phát khoản 36.000 lít xăng dầu mỗi giờ.

Hỗ trợ trực tuyến