• Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia
 • Công ty cổ phần XD TM DV Nguyên Gia

DỰ ÁN LÂM ĐỒNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẾN XE VÀ TRẠM XĂNG DẦU CỦA TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI TẠI THỊ XÃ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG.

TRẠM XĂNG DẦU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG TY NGUYÊN GIA LẮP ĐẶT TOÀN BỘ THIẾT BỊ VỚI SỨC CHỨA TRÊN 100M3 XĂNG DẦU CÙNG VỚI 6 MÁY BƠM ĐẠT MỨC CẤP PHÁT KHOẢN 20.000 LÍT XĂNG DẦU MỖI GIỜ.

TRẠM XĂNG DẦU ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011, NẰM NGAY TRÊN QUỐC LỘ 20 THUỘC THỊ XÃ BẢO LỘC, TUYẾN GIAO THÔNG HUYẾT MẠCH TỪ TP.HCM ĐI ĐÀ LẠT, MANG LẠI  DOANH THU HIỆN TẠI KHOẢN 200 TRIỆU ĐỒNG MỖI NGÀY.

Các dự án khác

Hỗ trợ trực tuyến