Tư vấn khái toán chi phí XD cửa hàng bán lẻ xăng dầu các cấp

Tư vấn khái toán chi phí XD cửa hàng bán lẻ xăng dầu các cấp

Tư vấn khái toán chi phí XD cửa hàng bán lẻ xăng dầu các cấp

KHÁI TOÁN XÂY DỰNG TRẠM XĂNG DẦU

 

I. TỔNG KHÁI TOÁN CHO TRẠM XĂNG DẦU:

Xây Dựng cơ bản + Trang thiết bị:  1,2 Tỷ VND, Trong đó:

1. Hồ sơ thiết kế, xây dựng cơ bản:  Dự toán 600 Triệu

Bao gồm: Trạm xăng dầu, khu vực bồn chứa, nhà kho, nhà điều hành, sân bãi và công trình phụ khác.

2. Thiết bị trạm xăng:  Dự toán  400 triệu

a - Trang thiết bị: 04 vòi bơm - 2 bồn 20m3, hệ thống ống công nghệ.

b - Hạng mục khác: hệ thống tiếp địa, hệ thống điện, máy phát điện, hệ thống nước, máy lạnh, ổn áp, hệ thống chống sét và PCCC…: 200 triệu.

 

 II. QUY MÔ TRẠM XĂNG DẦU: Cấp III

- Diện tích mái trạm xăng: 160 - 180 m2

- Tổng dung tích chứa: 40 m3

- Tổng số lượng vòi bơm: 04 vòi

- Diện tích kho, khu làm việc, ăn uống, công trình phụ: 50-60 m2

- Diện tích sân bãi: 400-500 m2

- Diện tích khu vực đặt bồn: 64 m2

 

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ :

1. Xây dựng trạm xăng dầu mới 100%.

2. Vốn doanh nghiệp đâu tư :

 - Vốn cố định: (XDCB + Thiết bị ) Tạm tính :  1,2 tỷ VND

- Vốn lưu động:  Theo nhu cầu kinh doanh thực tế.

 

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN :

1. Xây dựng cơ bản: Dự kiến thực hiện khoản 2 - 3 tháng.

2. Hoạt động: Dự kiến sau 3 tháng khởi công.

 

Tư vấn kỹ thuật