Tư vấn thủ tục xin cấp phép mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Chuẩn bị mặt bằng đủ để xây dụng CHBL xăng dầu theo quy định. - Xin chủ trương của tỉnh được phép đầu tư CHBL Xăng dầu (Do sở Công thương cấp) - Thiết kế xây dựng - Phê duyệt PCCC

Tư vấn thủ tục xin cấp phép mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

-        Chuẩn bị mặt bằng đủ để xây dụng CHBL xăng dầu theo quy định.

-        Xin chủ trương của tỉnh được phép đầu tư CHBL Xăng dầu (Do sở Công thương cấp)

-        Thiết kế xây dựng - Phê duyệt PCCC

-        Tiến hành xây dựng, lắp đặt trang thiết bị

-        Tập hợp đủ các giấy tờ liên quan và xin cấp giấy Đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Do sở Công thương cấp)

 

Dịch vụ